Mental träning för löpare

Min vackra plats (9:20)

Denna övning görs sittande och är lämplig att använda för att hantera tävlingsnervositet och orostankar