Vindbroloppet 2019

VAR OCH NÄR? Lördag 4/5, start & mål vid Vindbron/V. Vindbrovägen, Uppsala.

HITTA HIT: Tävlingsområdet ligger precis vid Vindbron. Kommer du från centrum eller Ultunahållet med cykel så är det enklaste att följa grusvägen på Fyrisåns västra sida tills du når området. Kommer du med bil når du området via Ultunaområdet (se karta nedan). Det finns begränsat antal parkeringsplatser vid tävlingsområdet. Inga dusch – och omklädningsmöjligheter. Toalett finns ca 1.5 km från tävlingsområdet

KLASSER: Barnlopp (0-12 år), 300m (start 11.15), Herr&Dam, 5 km (start 11.30)

ANMÄLAN: Före 27/4 till info@andersherrmann.se och genom att sätta in 100 kr på bankgiro 5070-0095 eller Swish 0739-438333. Ange namn och klass. Efteranmälan på tävlingsdagen i mån om plats 10.30-11.00 (140 kr, kontant eller Swish). Anmälan till barnloppet sker på plats 10.30-11.00 och är GRATIS.

RESULTAT: Anslås på denna sida.

PRISER: Priser tilldelas de tre bästa i herr- och damklassen. Diplom till alla deltagare i barnloppet!

RESULTAT TIDIGARE ÅR:

Vindbroloppet 2018 resultat

Vindbroloppet 2016 resultat

Vindbroloppet 2015 resultat

Vindbroloppet 2014 resultat

Vindbroloppet 2012 resultat

TÄVLINGSOMRÅDE/BANSTRÄCKNING: