Vindbroloppet 2021

 

VAR OCH NÄR? Lördag 24/4, start & mål vid Vindbron/V. Vindbrovägen, Uppsala.

HITTA HIT: Tävlingsområdet ligger precis vid Vindbron. Kommer du från centrum eller Ultuna med cykel så är det enklaste att följa grusvägen på Fyrisåns västra sida tills du når området. Kommer du med bil når du området via Ultunaområdet (se karta nedan). Det finns begränsat antal parkeringsplatser vid tävlingsområdet. Inga dusch – och omklädningsmöjligheter. Toalett finns ca 1.5 km från tävlingsområdet

Herr&Dam, 5 km (start 11.30)

ANMÄLAN: Före 17/4 till info@andersherrmann.se och genom att betala 150 kr via Swish 0739-438333 eller bankkonto 7611141958 (Clnr 3300, Nordea). Ange namn och klass. Efteranmälan på tävlingsdagen i mån om plats 10.30-11.00 (200 kr, kontant eller Swish). Observera att maxantalet deltagare är 70 personer men att detta nummer kan komma att anpassas efter rådande restriktioner som sådana finns på tävlingsdagen

RESULTAT: Anslås på denna sida.

PRISER: Priser tilldelas de tre bästa i herr- och damklassen.

RESULTAT TIDIGARE ÅR:

Vindbroloppet 2019 resultat

Vindbroloppet 2018 resultat

Vindbroloppet 2016 resultat

Vindbroloppet 2015 resultat

Vindbroloppet 2014 resultat

Vindbroloppet 2012 resultat

TÄVLINGSOMRÅDE/BANSTRÄCKNING: