Vindbroloppet 2021

På grund av gällande restriktioner kan vi inte genomföra Vindbroloppet som planerat 8 maj. På grund av det osäkra läget har vi  bestämt att avvakta med nytt datum för loppet!

 

RESULTAT TIDIGARE ÅR:

Vindbroloppet 2019 resultat

Vindbroloppet 2018 resultat

Vindbroloppet 2016 resultat

Vindbroloppet 2015 resultat

Vindbroloppet 2014 resultat

Vindbroloppet 2012 resultat

TÄVLINGSOMRÅDE/BANSTRÄCKNING: